Amata City Chonburi Industrial Estate Thailand
Monday - Saturday 08:00-17:00
(+66) 038 109360-7

Social

ทีบีเคเค เติมใจให้กัน

“ทีบีเคเค เติมใจให้กัน”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณวรดา ชำนาญพืช 
กรรมการบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค 
ให้แก่“ศูนย์ซีนาปิส บ้านสงเคราะห์เด็กกำพร้าลอเรนโซ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” 
เพื่อใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการดูแลเด็กๆ ต่อไป  บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมด้วยความรักและความใส่ใจ