Amata City Chonburi Industrial Estate Thailand
Monday - Saturday 08:00-17:00
(+66) 038 109360-7

Social

 • 20
  May
  2024

  ทีบีเคเค เติมใจให้กัน

  “ทีบีเคเค เติมใจให้กัน”
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณวรดา ชำนาญพืช 
  กรรมการบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค 
  ให้แก่“ศูนย์ซีนาปิส บ้านสงเคราะห์เด็กกำพร้าลอเรนโซ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” 
  เพื่อใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการดูแลเด็กๆ ต่อไป  บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมด้วยความรักและความใส่ใจ

  Read More
 • 01
  May
  2024

  ทีบีเคเค รวมพลัง สนับสนุนวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี

  1 พฤษภาคม ทีบีเคเค รวมพลัง สนับสนุนวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี”

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นางวรดา ชำนาญพืช กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสวัสดิการฯ ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี ได้นำเครื่องไอศครีมโบราณและน้ำปั่นจั้มบ๊ะ ออกร้านแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

  บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกๆท่าน

  Read More
 • 23
  Apr
  2024

  “ทูบีที่มีเคเค ร้อยดวงใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" 

  “ทูบีทีบีเคเค ร้อยดวงใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" 
  วันที่ 23 เมษายน 2567 บริษัท ที่บีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ " 100 ล้านชีซี่ โลหิตชาวอมตะ เพื่อสภากาชาดไทย" (ครั้งที่ 2 / 2567) ณ ศูนย์บริจาคโลหิต อมตะชิตี้ ชลบุรี ทั้งนี้ตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทั้งสิ้น 5,580 ชีซี (สะสมยอดประจำปี 2567 : 33,930 ซีซี) ขอขอบคุณตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ด้วยนะครับ

  Read More
 • 09
  Mar
  2024

  ทีบีเคเค ร่วมสนับสนุนวันคนพิการฯ

  วันที่ 9 มีนาคม 2567 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
  นำโดยคุณวรดา ชำนาญพืช กรรมการบริหาร ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
  ซึ่งจัดโดย ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ  ณ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุริศักดิ์ 
  ทั้งนี้ได้นำไอศครีมและอาหาร ออกบูธมอบให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมงานกว่า 400 คน 
  เพื่อเป็นของขวัญและให้กำลังใจให้แก่ผู้พิการได้มีพลังในการดำรงชีวิตต่อไป

  Read More
 • 29
  Feb
  2024

  ทีบีเคเคและเครือข่าย สนับสนุนกิจกรรม “อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”

  ทีบีเคเคและเครือข่าย สนับสนุนกิจกรรม “อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”
  ...วันที่ 29 ก.พ. 2567 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท WP PREMIUM CO.,LTD. 
  และชมรมบริหารบุคคลชลบุรี เข้ามอบของสิ่งของสนับสนุนกิจกรรม "กระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่าย : 
  อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ” ณ กระทรวงแรงงาน โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์ด้านแรงงาน 
  มีการมอบถุงปันสุข ให้กำลังใจในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในการประกอบอาชีพอิสระ
  ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ นักเรียนนักศึกษาบุตรของผู้ใช้แรงงาน
  และแรงงานกลุ่มเปราะบางอีกด้วย ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมภายในเดือนมีนาคม 2567 
  โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  และ นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นผู้รับมอบสิ่งของ
   เพื่อนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป...

  Read More